ชมวีดิโอรายงานข่าวภาษาอังกฤษแบบช้าๆ ชัดๆ พร้อมซับไตเติลกับ VOA News Learning English


VOA News นอกเหนือจากผลิตข่าวสารทั่วไปแล้ว ยังได้จัดทำเนื้อหาเฉพาะสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษ VOA Special English สำหรับผู้สนใจตามที่เคยนำเสนอไปแล้ว และหนึ่งในนั้นที่จะขอแนะนำในที่นี้ คือ วีดิโอข่าวที่เผยแพร่ผ่าน YouTube นั่นคือ VOALearningEnglish's Channel


สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารอยู่ประจำพร้อมทั้งต้องการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัว วีดิโอข่าวของ VOAน่าจะมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มพูนทักษะการฟัง อ่าน และพูดได้เป็นอย่างดี ซึ่งข่าวที่นำเสนอนั้นเป็นรายงานข่าวสั้นๆ 3-4 นาที โดยผู้อ่านข่าวจะออกเสียงช้าๆ ชัดๆ และมีตัวอักษรข่าววิ่งเป็นซับไตเิติลให้ดูด้วย

โดยรายงานข่าวที่อ่านนั้นแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ ข่าวด้านการเกษตรข่าวด้านการพัฒนาข่าวด้านเศรษฐกิจข่าวด้านการศึกษา, และ ข่าวด้านสุขภาพ ให้เลือกคลิกชมตามความสนใจ นอกจากนั้น VOA Special English ยังมีเนื้อหาอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษอีกมาก ว่างๆ ก็เข้าไปชมเว็บไซต์นี้กันได้เลย

ก็ขอให้สนุกกับการฝึกภาษาัอังกฤษนะคะ

ที่มา poowiang
http://learningpune.com/?p=5945เลือกคลิกหัวข้อรายงานข่าวที่สนใจทางขวามือวีดิโอในหมวดหมู่นั้นจะปรากฏขึ้นมาทางขวามือ คลิกเลือกรายงานข่าวที่สนใจชมได้เลย