คนสามประเภทที่จะต้องจดจำไว้ชั่วชีวิต


Never forget 3 types of people in your life.
คนสามประเภทที่จะต้องจดจำไว้ชั่วชีวิต

1. Who helped you in your difficult times.
หนึ่ง คนที่ช่วยเหลือคุณในยามยาก

2. Who left you in your difficult times.
สอง คนที่ทิ้งคุณไปในยามลำบาก

3. Who put you in difficult times.
สาม คนที่ทำให้คุณตกอยู่ในสภาพทุกข์ยาก

Credit: https://www.facebook.com/openlearn

ภาษาอังกฤษวันละนิด - Money comes like a turtle and goes like a rabbit.


ไม่มีอะไรที่หามาได้อย่างยากเย็น แต่หายไปเร้วเร็ว เหมือนอย่างกับเงินเป็นแน่แท้ อย่างที่ประโยคภาษาอังกฤษเขาว่าไว้อย่างนี้ค่ะ

Money comes like a turtle and goes like a rabbit.
เงินมา(ช้า)อย่างกับเต่า และก็ไป(เร็ว)อย่างกับกระต่ายแน่ะ

Credit : https://www.facebook.com/openlearn