ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ไม่พึ่งตำรากับ AJ Hoge


AJ Hoge ผู้ำอำนวยการของThe Effortless English Club นำเสนอการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ไม่เปลืองแรง และโดยเฉพาะการไม่ยึดติดในตำรา นั่นคือไม่เน้นการอ่านหรือใช้สายตา แต่เน้นการฟังหรือใช้หูให้มาก แล้วการพูดก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ

โดย AJ Hoge ได้เสนอกฏเกณฑ์ของเขาสำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วไว้ 7 ประการ ดังนี้


กฏข้อที่ 1 จดจำภาษาอังกฤษเป็นวลีหรือกลุ่มคำ อย่าจำศัพท์เพียงคำใดคำหนึ่ง โดยเฉพาะควรมีสมุดโน๊ตเล่มเล็กสำหรับบันทึกวลี หรือประโยคเพื่อทบทวนได้บ่อยๆ ไว้คู่กาย

กฏข้อที่ 2 ไม่เรียนกฎแกรมม่าร์ เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการพูด แน่นอนว่าแกรมม่าร์มีประโยชน์ในด้านการเขียนที่ต้องใช้ความคิดและเวลา แต่ในการพูด ไม่มีเวลาสำหรับคิด แต่คุณต้องพูดมันออกมาโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเรียนรู้แกรมม่าร์ผ่านการฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้

กฏข้อที่ 3 เรียนโดยเน้นการใช้หูเป็นหลัก ไม่เน้นการอ่านหรือใช้สายตาเหมือนการเรียนแบบเดิมๆ ในอดีต เน้นการฟังให้มากๆ ตลอดเวลา คือกุญแจสำคัญสู่การพูดอังกฤษได้คล่อง

กฏข้อที่ 4 เรียนให้ลึกๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก หลายครั้งหลายหน เป็นการเปลี่ยนวิถีการเรียนภาษาอังกฤษจากแบบดั้งเดิมที่เน้นแกรมม่าร์เป็นหลักและการเรียนรู้มากมายไปเรื่อยๆ มากขึ้น มากขึ้น แล้วคุณก็จะลืมในไม่ช้า การเรียนตามกฏเกณฑ์นี้ต้องเรียนให้ลึกเข้าไว้ ฟังซ้ำแลัวซ้ำอีก หลายครั้งหลายหน จนซึมเข้าไปในสมอง และใช้มันได้อย่างอัตโนมัติ

กฏข้อที่ 5 เรียนแกรมม่าร์ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องเรียนกฏของแกรมม่าร์ นั่นคือ เรียนรู้จาก Point of View ของเรื่องที่อ่านหรือศึกษา โดยครูผู้สอนจะใช้ัการเปลี่ยนแง่มุมของเรื่อง เช่น เปลี่ยนกาลเวลา ในเรื่องเดียวกันเราก็จะได้ทราบความแตกต่างระหว่างประโยคที่พูดในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น

กฏข้อที่ 6 เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วัสดุที่แท้จริงในชีวิตประจำวัน โดยไม่ใช้ตำรา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ซีดี mp3 นั่นคือ ถ้าต้องการอ่านภาษาอังกฤษก็ให้เริ่มจากหนังสือภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ หรือนวนิยายที่ทำให้เราเพลิดเพลิน หรือฟังเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นเรื่องราวจริงๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่วิชาการ

กฏข้อที่ 7 ใช้การฟังและตอบคำถามให้มาก เดิมเราเรียนรู้โดยใช้การฟังและพูดตามครูผู้สอน แต่กฏเกณฑ์ข้อนี้แตกต่างจากเดิมตรงที่ใช้การฟังแล้วตอบคำถามง่ายๆ จำนวนมากที่ครูผู้สอนถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคำถามออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดคิดนาน จะทำให้ผู้เรียนสามารถพูดออกมาได้เองโดยอัตโนมัติ

ติดตามวิธีการเรียนการสอนภาษาอังแบบง่ายๆ ไม่เปลืองแรงของ AJ Hoge รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้

เว็บไซต์

วิดีโอ

ดูตัวอย่างวีดิโอบางเรื่องของเขา