คมวาทะ มหาตมะคานธี (2)


ไอน์สไตล์ เคยกล่าวถึงคานธีไว้ว่า "คนรุ่นอนาคตแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีคนแบบนี้มีชีวิตอยู่จริงบนโลก" (Generations to come will scarce believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood.)

ส่วนมาร์ติน ลูเธอร์คิงส์ ก็ได้กล่าวถึงคานธี ไว้เช่นกันว่า "พระเยซูมอบคำสอนแก่ข้าพเจ้า ส่วนคานธีมอบวิธีการ" (Jesus gave me the message, Gandhi gave me the method.)


และนี่คือบางส่วนของคมวาทะ มหาตมะ คานธี ที่เราคัดมานำเสนอต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
“ใช้ชีวิตให้เสมือนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เรียนรู้ให้เสมือนว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด”

Anger and intolerance are the twin enemies of correct understanding.
"ความโกรธและการถือทิฐิ เป็นศัตรูคู่แฝดของความเข้าใจที่ถ่องแท้"

Indolence is a delightful but distressing state; we must be doing something to be happy.
"ความเกียจคร้าน เป็นสถานะที่น่ายินดีแต่ไร้ซึ่งความสุข พวกเราต้องทำบางสิ่งเพื่อที่จะได้มีความสุข"

Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
"ความเข้มแข็งไม่ได้มาจากสมรรถภาพทางร่างกาย แต่มาจากความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ"

I cannot teach you violence, as I do not myself believe in it. I can only teach you not to bow your heads before anyone even at the cost of your life.
"ฉันไม่สามารถสอนความรุนแรงให้กับเธอได้ เพราะตัวฉันเองไม่เชื่อถือมัน ฉันสอนเธอได้แต่เพียงไม่ให้ก้มหัวให้กับใคร แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม"

It is unwise to be too sure of one's own wisdom. It is healthy to be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.
"เป็นการไม่ฉลาดเลยที่จะมั่นใจอย่างมากเกินกับภูมิปัญญาของตน เป็นการดีกว่าที่จะรำลึกไว้ว่าผู้ที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดก็อาจอ่อนแอได้ และผู้ฉลาดที่สุดก็อาจทำผิดพลาดได้"

You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.
"เธอต้องไม่เสียศรัทธาต่อมนุษยชาติ มนุษยชาติก็คือ มหาสมุทร ถ้าหยดน้ำในมหาสมุทรไม่กี่หยดเปรอะเปื้อน มหาสมุทรนั้นก็หาได้สกปรกด้วยไม่"

An eye for an eye makes the whole world blind.
"ตาต่อตา ทำให้โลกทั้งมวลมืดบอด"

Information courtesy:

โดย poowiang