ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ (1)


จะเก่งภาษาอังกฤษได้ก็ต้องฝึกใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะการจดจำตัวอย่างประโยคต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรามีประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลส่วนหนึ่งมาให้ดูเป็นตัวอย่าง (1000 ประโยค) หมั่นท่องจำและนำออกมาใช้บ่อยๆ นะคะ แล้วความเก่งกาจจะไปไหนเสีย


ดาวน์โหลดพาวเวอร์พ้อยท์ MP3 และ Text ประโยคทั้งหมดได้ที่ลิงก์นี้

PowerPoint - English Sentences (1)

MP3 และ Text ประโยคทั้งหมดได้ที่ลิงก์นี้


สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊คพร้อม MP3 ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ 4,500 ประโยค เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลย  http://20sentencesaday.blogspot.com/
..............................
 1. Action speaks louder than word. การกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
 2. Actually, it's a perfect time. จริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
 3. All right, we talk about it later. ก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
 4. All we can do now is pray. ทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
 5. Any questions before we go? มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
 6. Anything else I can do for you? มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
 7. Anything you can tell us would be helpful. สิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
 8. Anywhere we wanted. ที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการ
 9. Are those books all yours? หนังสือทั้งหมดนั่นของคุณหรือ
 10. Are you familiar with this? คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
 11. Are you kidding? คุณล้อเล่นใช่ไหม
 12. Are you on the street? It sounds so loud. คุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
 13. Are you ready to go for a ride? คุณพร้อมที่จะไปขับขี่กันหรือยัง
 14. Are you sure this is going to work? คุณแน่ใจหรือว่ามันจะได้ผล
 15. Are you sure this will work? คุณแน่ใจนะว่านี่จะได้ผล
 16. Are you with me or against me? คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
 17. Are you working late tonight? คืนนี้คุณทำงานดึกไหม
 18. As a matter of fact you did. จริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
 19. As far as I am concerned it was a great success. ตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
 20. At 6 o'clock sharp. 6 โมงตรง
 21. At first, I didn't think about it much. ครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
 22. Because it can't possibly have been both. เพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
 23. Because then we'd identical. เพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
 24. Believe me, it's no mistake. เชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
 25. But, of course, it is up to you, sir. แต่ แน่นอนว่า มันขึ้นอยู่กับท่าน ครับ/ค่ะ
 26. Call me tomorrow, if you have time. โทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
 27. Call them back immediately. เรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
 28. Can I have your attention, please? กรุณาสนใจฉันหน่อยได้ไหม
 29. Can I just ask you one question? ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
 30. Can I pay for check or credit card? ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
 31. Can I talk to you for a second? ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม
 32. Can I use the lift? ฉันจะใช้ลิฟท์ได้ไหม
 33. Can I use your restroom? ขอฉันใช้ห้องน้ำคุณหน่อยได้ไหม
 34. Can we get down to business? เรามาเข้าเรื่องธุรกิจกันดีไหม
 35. Can you come to my office tomorrow morning? คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
 36. Can you do me a favor, please? คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
 37. Can you finish your work ahead of time? คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
 38. Can you guess what I was doing this morning? คุณเดาได้ไหมว่าฉันทำอะไรเช้านี้
 39. Can you handle that for me? คุณช่วยจัดการสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
 40. Can you look at me for a minute? คุณช่วยมองหน้าฉันสักนาทีได้ไหม
 41. Can you tell me how to get to…? คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
 42. Come take a look at this. มาดูอะไรนี่สิ
 43. Could anyone please step back away from…? ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
 44. Could you do me a favor? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
 45. Could you introduce me to her? คุณช่วยแนะนำฉันกับเธอหน่อยได้ไหม
 46. Could you tell me something about...? คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
 47. Could you tell me where I can find these books? คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
 48. Could you tell me where the post office is? คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
 49. Did you and John have a good time? คุณและจอห์นมีสนุกสนานดีไหม
 50. Did you decorate and furnish it yourself? คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
 51. Did you talk to him? คุณคุยกับเขาหรือ
 52. Did you use to go fishing with friends? คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
 53. Discussion is over. การอภิปรายยุติลงแล้ว
 54. Do as I say and everything will be fine! ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
 55. Do I look as stupid as you think I am? ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
 56. Do I need to be hospitalized? ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
 57. Do you have an appointment? คุณนัดไว้หรือเปล่า
 58. Do you have any brothers or sisters? คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
 59. Do you have any more color? คุณมีสีอื่นๆ อีกไหม
 60. Do you have friends there? คุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
 61. Do you know how to use that? คุณทราบวิธีใช้มันไหม
 62. Do you know the exact date? คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
 63. Do you know what you've done? เธอรู้ไหมว่าทำอะไรลงไป
 64. Do you know where I put my glasses? คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
 65. Do you like travelling? คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
 66. Do you mind me trying? คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะลองทำดู
 67. Do you really mean what you say now? คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
 68. Do you really want to know what I think? คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
 69. Do you remember him? คุณจำเขาได้ไหม
 70. Do you still remember that Christmas? คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
 71. Do you think he's going to come? คุณคิดว่าเขาจะมาไหม
 72. Do you think now's a good time? คุณคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะแล้วหรือ
 73. Do you think she should get a second chance? คุณคิดว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองหรือไม่
 74. Do you want to move a bit closer? คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
 75. Does the shop open at 9am on weekdays? ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
 76. Don't act like you haven't done it before. อย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
 77. Don't ask questions. Just do it. อย่าถามคำถามใดๆ แค่ทำมัน
 78. Don't be afraid of anything. อย่ากลัวสิ่งใด
 79. Don't be suspicious. I really meant it. อย่าสงสัยเลย ฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆ
 80. Don't believe everything you read. อย่าเชื่อทุกสิ่งที่เธออ่าน
 81. Don't do this to me. อย่าทำอย่างนี้กับฉัน
 82. Don't kid yourself. อย่าล้อตัวเองเล่นน่า
 83. Don't let chances pass by. อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
 84. Don't let them get you down. อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
 85. Don't make a move. อย่าเคลื่อนไหวนะ
 86. Don't say a word to anyone. อย่าพูดอะไรกับใคร
 87. Don't worry about my opinion of you. อย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
 88. Don't worry, he'll be there. อย่ากังวลเลยเขาจะไปที่นั่น
 89. Don't you agree? คุณไม่เห็นด้วยหรือ
 90. Don't you recognize me? คุณจำฉันไม่ได้หรือ
 91. Don't you think it's weird? คุณไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดหรือ
 92. Eat a little bit lighter. ทานให้น้อยขึ้นหน่อย
 93. Everyone in the room is shocked. ทุกคนในห้องช็อค
 94. Everyone should remain calm. ทุกคนควรอยู่ในความสงบ
 95. Find out what his plans are. หาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
 96. Follow my direction very closely. ทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
 97. From now on we'll grow old together. จากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
 98. From now on, he'll take care of you. จากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
 99. Get him out of here. พาเขาออกไปจากที่นี่
 100. Get out of my way. หลีกทางฉันไป
 101. Get the children out of the plaza. เอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
 102. Get us out of here. พาพวกเราออกไปจากที่นี่
 103. Give me a hand. ช่วยฉันหน่อยสิ
 104. Go along the corridor. เดินไปตามทางเดินนั่น
 105. Great. Then we can drink beer together. เยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียร์ด้วยกัน
 106. Guys, I don't feel so good. พรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
 107. Has he travelled anywhere recently? เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
 108. Have a good day. ขอให้สนุกนะ
 109. Have a good time. Have fun. ขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
 110. Have we ever met before? พวกเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่า
 111. Have you heard the weather forecast? คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
 112. Have you seen Kate lately? คุณได้เจอเคทเมื่อไม่นานมานี้ไหม
 113. He called me about a half hour ago. เขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
 114. He disliked her at first glance. เขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
 115. He expressed concerns about… เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
 116. He had spent a long time in this country. เขาใช้เวลามากในประเทศนี้
 117. He has no respect for anyone. เขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
 118. He has not yet told us his purpose. เขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
 119. He has something he wants to tell you. เขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
 120. He has the right to know why. เขามีสิทธิที่จะรู้ว่าทำไม
 121. He has to be taken to the hospital. เขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
 122. He hasn't showed up yet. เขายังไม่โผล่มาเลย
 123. He hit me with a pillow. เขาตีฉันด้วยหมอน
 124. He is doing far better than expected. เขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
 125. He is impressed with your work. เขาประทับใจกับงานของคุณ
 126. He is indeed a dangerous man. เขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
 127. He is so adorable. เขาน่ารักมาก
 128. He is the youngest in the family. เขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
 129. He knows how to ride a bike. เขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
 130. He looks much younger than he is. เขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
 131. He may have left me a message. เขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
 132. He no longer remembers who he is. เขาจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นใคร
 133. He reminds me of Tom. เขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
 134. He sat in his usual spot on the floor. เขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
 135. He speaks English fluently. คุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
 136. He thought I was having an affair. เขาคิดว่าฉันมีชู้
 137. He tried his best to smile. เขาพยายามอย่างที่สุดที่จะยิ้ม
 138. He tried to gather his thoughts. เขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
 139. He used to live in my neighborhood. เขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
 140. He wanted to find a job. เขาต้องการหางานทำ
 141. He wanted to talk to his boss. เขาต้องการพูดกับเจ้านาย
 142. He wasn't trying to frame you. เขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
 143. He went there with nothing. เขาไปที่นั่นแบบไม่มีอะไร
 144. He went to the post office. เขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
 145. He will do what no one else dares. เขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
 146. He will not give up easily. เขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
 147. He will not hear it from me. เขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
 148. Hello. Can I see Mr Green? สวัสดีครับ ขอพบคุณกรีนได้ไหม
 149. Here, eat this. You'll feel better. เอ้านี่ ทานนี่ คุณจะรู้สึกดีขึ้น
 150. Here's the proof. นี่คือข้อพิสูจน์
 151. Here's what I wanted to ask you. นี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
 152. Here's your change. นี่เงินทอนของคุณ
 153. He's a big success. เขาก็ได้ความสำเร็จยิ่งใหญ่
 154. He's got a bad headache. เขาปวดศีรษะมาก
 155. He's not by my side as he used to be. เขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
 156. He's not going to listen to me. เขาจะไม่ฟังฉันหรอก
 157. He's not in. May I take a message for him? เขาไม่อยู่ จะฝากข้อความไว้ให้เขาไหมครับ
 158. He's on the phone. เขากำลังโทรศัพท์อยู่
 159. He's rather busy just now. เขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
 160. He's still a boy after all. อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
 161. He's the first one that done it. เขาเป็นคนแรกที่ทำมัน
 162. He's trying to impress you. เขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
 163. Hi, I can hear you perfectly. ไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
 164. His secretary set the meeting. เลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
 165. Hope you have a good time. หวังว่าคุณจะสนุกนะ
 166. How are things with you? คุณสบายดีไหม
 167. How are you feeling today? คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
 168. How can I get in touch with you? ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
 169. How can I get to the bus station? ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
 170. How can I improve my spoken English? ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
 171. How can you be sure? คุณมั่นใจได้อย่างไร
 172. How could you have missed that? คุณพลาดมันไปได้อย่างไรนี่
 173. How could you know that? คุณทราบได้อย่างไร
 174. How dare they! พวกเขากล้าดียังไง
 175. How dare you talk to me! เธอกล้าดียังไงมาพูดกับฉัน
 176. How did I get here? ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
 177. How did we let it get this far? พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
 178. How did you do that? คุณทำมันได้อย่างไร
 179. How did you find me? คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
 180. How did you get there? คุณไปที่นั่นได้อย่างไร
 181. How did you know my name? คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
 182. How did you know that? คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
 183. How did you like it? คุณชอบมันยังไงบ้าง
 184. How do I look? ฉันดูเป็นไงบ้าง
 185. How do you all communicate? พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
 186. How do you all know each other? พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
 187. How does she keep it clean? เธอทำให้มันสะอาดได้อย่างไร
 188. How have you been these day? คุณสบายดีไหม
 189. How have you been these years? คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
 190. How long has he been sick? เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้ว
 191. How long has she lived there? เธออาศัยอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนแล้ว
 192. How long have you been married? คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
 193. How long have you stayed here? คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหน
 194. How long have you studied English? คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
 195. How may I help you? ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง
 196. How much cash do you have? คุณมีเงินสดเท่าไหร่หรือ
 197. How much time do we have? พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
 198. How often do you go swimming? คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน
 199. How well did you know him? คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
 200. How well do you know about this? คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
 201. How wide is this bridge? สะพานนี้กว้างเท่าไหร่
 202. How's the weather? อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
 203. I accompanied a friend to go shopping. ฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
 204. I agree with your opinion. ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
 205. I ain't worry about that. ฉันไม่เคยกังวลกับเรื่องนั้น
 206. I ain't worth it. ฉันไม่ควรค่ากับมัน
 207. I already have a deal with him. ฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
 208. I already made contact. ฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
 209. I always do. ฉันทำมันเสมอแหล่ะ
 210. I am always tired after work. ฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
 211. I am going to call your boss. ฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
 212. I am not in the mood. ฉันไม่มีอารมณ์
 213. I am not making excuses. ฉันไม่ได้จะแก้ตัว
 214. I am on your side. ฉันอยู่ข้างคุณ
 215. I am too busy to talk today. วันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
 216. I am very proud of you. ฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
 217. I answer telephone and do some typing. ฉันรับโทรศัพท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง
 218. I apologize for this intrusion. ฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
 219. I assume you know the reason. ฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
 220. I believe you know the right thing to do. ฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องที่ควรทำ
 221. I bought a blue car today. วันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
 222. I broke the law. ฉันทำผิดกฎ
 223. I built this business on my back. ฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
 224. I buy some food on my way home. ฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
 225. I came here primarily to study. เดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
 226. I came here when I was 20. ฉันมาที่นี่ตอนอายุ 20 ปี
 227. I came to New York today for my interview. ฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
 228. I can change. Give me another chance. ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอโอกาสฉันอีกเถอะ
 229. I can handle it myself. ฉันสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเอง
 230. I can't ask you out for breakfast? ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
 231. I can't believe I left it there. ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันทิ้งมันไว้ที่นั่น
 232. I can't believe it, they're so good. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
 233. I can't believe what I just heard. ฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
 234. I can't discuss it on the phone. ฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
 235. I can't even write this properly. ฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
 236. I can't wait to hear it. ฉันแทบรอไม่ไหมที่จะฟังมัน
 237. I cooked breakfast for the family. ฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
 238. I couldn't get through. ฉันต่อโทรศัพท์ไม่ได้เลย/ฉันโทรไม่ติดเลย
 239. I did you a favor. ฉันช่วยเธอนะ
 240. I didn't expect you to do it the first time. ฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
 241. I didn't get a chance to tell you. ฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
 242. I didn't really enjoy that movie at all. ฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
 243. I didn't say they look alike. ฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
 244. I didn't sleep well. ฉันหลับไม่สนิทนัก
 245. I didn't take it. ฉันไม่ได้ทานมัน
 246. I don't believe so. ฉันคิดว่าไม่นะ
 247. I don't feel very well. ฉันรู้สึกไม่สบาย
 248. I don't have time for this. ฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้นะ
 249. I don't have time to give you the proper instruction. ฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
 250. I don't know what else I can tell you. ฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
 251. I don't know what to say. ฉันไม่ทราบจะพูดอะไร
 252. I don't need anyone to take care of me. ฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
 253. I don't really want to talk about it, okay? ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
 254. I don't think anyone know for sure. ฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
 255. I don't think he wanted anyone else to hear it. ฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
 256. I don't think this is a good idea. ฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดี
 257. I don't understand what you see in him. ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
 258. I don't wanna go back there. ฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก
 259. I don't want that stupid job back. ฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
 260. I doubt that. ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหล่ะ
 261. I dreamt of it my whole life. ฉันฝันถึงมันมาตลอดชีวิต
 262. I drive a blue car to work. ฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
 263. I drop the letter into the mailbox. ฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
 264. I expect to have a full report on my desk tomorrow. ฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
 265. I feel like I've seen you somewhere. ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
 266. I finished my work at 6 pm. ฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
 267. I found out some interesting information. ฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
 268. I found you a man who has agreed to marry you. ฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
 269. I gave you some this morning. ฉันให้คุณบ้างแล้วเช้านี้
 270. I get myself into trouble by... ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
 271. I got there by plane. ฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
 272. I got your message. What's up? ฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
 273. I gotta get out of here. We gotta go. ฉันต้องออกไปจากที่นี่ พวกเราต้องไปแล้ว
 274. I graduated three years ago. ฉันสำเร็จการศึกษา 3 ปีมาแล้ว
 275. I guess he's about 30. ฉันเดาว่าเขาอายุราว 30 ปี
 276. I guess that's good enough. ฉันคิดว่านั่นมันดีพอแล้ว
 277. I had lunch with a friend of mine. ฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
 278. I had my breakfast on the way. ฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
 279. I had never heard of them. ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
 280. I have a bet to win. ฉันมีเดิมพันที่ต้องเอาชนะ
 281. I have a confession to make. ฉันมีอะไรจะสารภาพ
 282. I have a job for you. ฉันมีงานหนี่งให้คุณทำ
 283. I have a little problem. ฉันมีปัญหานิดหน่อย
 284. I have an urgent message for you. ฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
 285. I have come to apologize. ฉันมาเพื่อขอโทษ
 286. I have heard its name for many times. ฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
 287. I have my lunch in a snack bar nearby. ฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
 288. I have no idea about it. ฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน
 289. I have no idea how to open this. ฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
 290. I have no idea what that is. ฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
 291. I have no objection. ฉันไม่คัดค้านอะไร
 292. I have no time to talk now. ฉันไม่มีเวลาพูดคุยในตอนนี้
 293. I have not seen that in years. ฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานานหลายปี
 294. I have other business to attend to. ฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
 295. I have reserved seating. ฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
 296. I have some difficulty in expressing myself. ฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
 297. I have something you need to see. ฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
 298. I have three children. ฉันมีลูก 3 คน
 299. I have to change my appointment from… ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
 300. I have to go see. ฉันต้องไปดู
 301. I have to hang up now. ฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
 302. I have totally lost control. ฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
 303. I haven't decided yet. How about you? ฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
 304. I haven't enjoyed a movie so much in years. ฉันไม่สนุกกับ(การดู)หนังมากนักในหลายปีนี้
 305. I haven't heard from him for a long time. ฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
 306. I haven't shown it to anyone. ฉันไม่เคยโชว์มันให้ใครเห็น
 307. I heard she got married last week. ฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
 308. I heard the clock, but I didn't get up until 9. ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
 309. I hope I have not awakened you. ฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
 310. I hope you'll be well soon. ฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
 311. I hurried to my office. ฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
 312. I just hope I'm wrong. ฉันก็หวังว่าฉันจะผิด
 313. I just need him focused. ฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
 314. I know I didn't wake you. ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณ
 315. I know nothing of this. ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้
 316. I like a challenge. ฉันชอบความท้าทาย
 317. I like listening to pop music. ฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
 318. I love sharing this with you. ฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
 319. I moved in a month ago. ฉันย้ายเข้ามาหนึ่งเดือนแล้ว
 320. I must have dialed a wrong number. ฉันต้องโทรเบอร์ผิดแน่
 321. I must see you immediately. ฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
 322. I need a favor. It's urgent. ฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
 323. I need to speak to you alone. ฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
 324. I need you to pick me up and drop me off at… ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
 325. I need your help right away. ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
 326. I never tired of them. Why should she? ฉันไม่เคยเบื่อมันเลย ทำไมเธอถึงจะเบื่อล่ะ
 327. I never told you anything of the sort. ฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
 328. I never want to do that again. ฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
 329. I obviously can't refuse him. ฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
 330. I obviously can't tell you why. ฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
 331. I only come to tell you that… ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
 332. I realize it's quite late. ฉันทราบดีว่ามันค่อนข้างดึกแล้ว
 333. I realize you have been given no choice. ฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
 334. I really don't know. ฉันไม่ทราบจริงๆ
 335. I really have no choice. ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
 336. I really have no idea. ฉันไม่รู้เลยจริงๆ
 337. I really need to lose some weight. ฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
 338. I refuse to believe it. ฉันขอไม่เชื่อมัน
 339. I sense this is your first visit to us? ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
 340. I started school at the age of 6. ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
 341. I stayed and did some extra work. ฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
 342. I still can't believe it. ฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
 343. I suggest you say as little as possible. ฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
 344. I suppose he was sick. ฉันคิดว่าเขาป่วย
 345. I suppose I can finish the project next year. ฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
 346. I suppose you're an expert in these matters. ฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
 347. I swear I didn't do it. ฉันสาบานว่า ฉันไม่ได้ทำ
 348. I think he inspires a lot of people. ฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
 349. I think he's just very humble. ฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
 350. I think I just figured something out. ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
 351. I think I'd like a few minutes alone. ฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
 352. I think I'd like to use the rest room. ฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
 353. I think it's absolutely perfect. ฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง
 354. I think I've had enough for today. ฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
 355. I think that we can do better than that. ฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
 356. I think we have a lot of issues to talk about. ฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
 357. I think you owe someone an apology. ฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
 358. I thought I didn't need it anymore. ฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
 359. I thought it was really exciting with lot of action. ฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
 360. I thought it would be impolite to correct you. ฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
 361. I told you already. ฉันบอกกับคุณแล้ว
 362. I told you to get out of here. ฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
 363. I tried to call you, but the line was busy. ฉันพยายามโทรหาคุณ แต่สายไม่ว่างเลย
 364. I tried to phone you. ฉันพยายามโทรหาคุณ
 365. I tried to tell you before. ฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
 366. I trust nothing is wrong. ฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
 367. I try to behave the way he would like me to. ฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
 368. I turned it off for a reason. ฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
 369. I understand exactly how you feel. ฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
 370. I understand your concerns. ฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
 371. I used to take a walk in the early morning. ฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
 372. I usually get up at 8 o'clock. ฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
 373. I want to hear your opinion. ฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
 374. I want to make a long distance call. ฉันอยากจะโทรทางไกล
 375. I want to show you something. Follow me. ฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
 376. I want to tell you something. ฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
 377. I want to walk my own dog. ฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
 378. I want to write about things that matter. ฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
 379. I want you to leave with us. ฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
 380. I want you to meet friends of mine. ฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
 381. I want you to respect me. ฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
 382. I warned you long ago. ฉันเตือนคุณมานานแล้ว
 383. I was 5 minutes late. ฉันมาสายไป 5 นาที
 384. I was also told the story. ฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
 385. I was born on August 19th, 1969. ฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1969
 386. I was just in the right place at the right time. ฉันก็แค่อยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น
 387. I watch her grow in the pictures you sent. ฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
 388. I went there on business. ฉันไปทำธุระที่นั่น
 389. I will certainly be there. ฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
 390. I will go straight to the market. ฉันจะตรงไปที่ตลาด
 391. I will not really attempt to explain. ฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
 392. I wish I could do more. ฉันก็อยากให้ตัวเองทำอะไรได้มากกว่านี้
 393. I wish you luck wherever you go. ฉันขอให้คุณโชคดีในทุกที่ที่คุณไป
 394. I wish you the best luck. ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
 395. I woke up at 7 and got up right away. ฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
 396. I would like to work there because… ฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
 397. I would prefer nobody else see it. ฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
 398. I wouldn't mind if he didn't come at all. ฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
 399. I’ll be back in 5 days. ฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
 400. I'd better stop asking questions. ฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
 401. I'd like the opportunity to try. ฉันอยากได้โอกาสลองดู
 402. I'd like to help you out. ฉันอยากช่วยคุณ
 403. I'd like to make an appointment with… ฉันอยากจะนัดกับ...
 404. I'd like to say a few words. ฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
 405. I'd like you to organize a meeting for me. ผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
 406. I'd rather not talk about it. ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมัน
 407. If there's anything you need, please call me. ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
 408. If you'll excuse us, we have business to attend to. ต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
 409. I'll be glad to show you. ฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
 410. I'll deal with you later. ฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
 411. I'll do as you say. ฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
 412. I'll further my study. ฉันจะเรียนต่อ
 413. I'll handle this personally. ฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง
 414. I'll handle this. ฉันจะจัดการสิ่งนี้เอง
 415. I'll meet you at the door. ฉันจะไปพบคุณที่ประตูทางเข้านะ
 416. I'll no longer bother you. ฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปแล้ว
 417. I'll speak to you shortly. ฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
 418. I'll take care of it. ฉันจะดูแลมันเอง
 419. I'll tell him in person. ฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
 420. I'll tell you in a minute. ฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
 421. I'll walk you to the door. ฉันจะเดินไปส่งคุณที่ประตู
 422. I'm a little late. ฉันสายนิดหน่อย
 423. I'm busy at the moment. ตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
 424. I'm embarrassed to admit that I've never heard of it. ฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
 425. I'm en route to London. ฉันอยู่ระหว่างทางมาลอนดอน
 426. I'm glad to, but I'm afraid I don't have the time. ฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
 427. I'm glad you enjoyed it. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน
 428. I'm glad you like them. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน
 429. I'm glad you think it nice. ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
 430. I'm going to be late. I'll call you later. ฉันกำลังสาย ฉันจะโทรหาคุณทีหลังนะ
 431. I'm going to take the chance without any fear. ฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
 432. I'm gonna go walk with him. ฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
 433. I'm in a hurry, I don't have time. ฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
 434. I'm in a rush. ฉันกำลังรีบอยู่
 435. I'm in the car right now. ฉันอยู่ในรถตอนนี้
 436. I'm late for an appointment. ฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
 437. I'm not afraid to try new things. ฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
 438. I'm not interested. ฉันไม่สนใจหรอก
 439. I'm not saying a word. ฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย
 440. I'm not sure I follow. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
 441. I'm proud to present. ฉันภูมิใจนำเสนอ
 442. I'm really sorry about that. ฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
 443. I'm scared of nothing. ฉันไม่กลัวอะไรเลย
 444. I'm sorry about this. ฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
 445. I'm sorry I'm so little help. ฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
 446. I'm sorry, do we know each other? ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
 447. I'm sorry, I cannot accept it. ฉันขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถรับมันได้
 448. I'm sorry. I must leave you now. ฉันขอโทษด้วย ฉันต้องจากคุณไปแล้วตอนนี้
 449. I'm sorry. I truly can do nothing. ขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ
 450. I'm sure I will do the work to the best of my ability. ฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
 451. I'm sure most of you know me. ฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
 452. I'm sure we'll have a good time. ฉันแน่ใจว่าพวกเราจะสนุกด้วยกันแน่
 453. I'm tired of waiting for you to tell me I am ready. ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
 454. I'm tired of your lecturing. ฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
 455. I'm two years younger than my sister. ฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
 456. I'm very please to meet you. ฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
 457. I'm very proud of you, son. พ่อภูมิใจในตัวลูกมาก
 458. I'm working hard for the money. ฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
 459. In fact I don't think you could have done it better. จริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
 460. Is it serious? มันแย่มากไหม
 461. Is she out of her mind? เธอเสียสติไปแล้วหรือ
 462. Is she warm enough? เธออบอุ่นพอไหม
 463. Is something wrong? มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ
 464. Is that really necessary? นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
 465. Is this man a good enough friend? ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีพอไหม
 466. Is this the guy who saved you? ผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตคุณไว้หรือ
 467. It could have been done by a professional designer. มันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
 468. It doesn't make sense. มันฟังไม่ขึ้นเลย
 469. It doesn't make sense. มันฟังไม่ขึ้นเลย
 470. It has been a long time since I last came here. มันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
 471. It is a good job to start with. มันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
 472. It is absolutely fabulous. มันเหลือเชื่อโดยแท้
 473. It is I who am sorry. This is my fault. เป็นฉันที่ต้องขอโทษ นี่เป็นความผิดของฉัน
 474. It may be the last thing you ever do. มันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณเคยทำ
 475. It opens at 8 am on weekdays. มันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
 476. It really hurts. มันเจ็บจริงๆ
 477. It seems fair enough. มันดูยุติธรรมพอสมควร
 478. It was a mistake. มันเป็นความผิดพลาด
 479. It was a terrible experience. มันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
 480. It was no use. มันไม่มีประโยชน์
 481. It was so good to read your letter. ดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
 482. It's a long story! Let me tell it. เรื่องมันยาว ขอฉันเล่านะ
 483. It's a long story, I will tell you later. เรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
 484. It's a personal matter. มันเป็นเรื่องส่วนตัว
 485. It's a pleasure to meet you too. ดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน
 486. It's a private matter. มันเป็นเรื่องส่วนตัว
 487. It's a recipe I haven't tried before. มันเป็นตำรับอาหารที่ฉันไม่เคยลองมาก่อน
 488. It's based on the idea that... มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
 489. It's been a whole year since I last saw you. เกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
 490. It's been five years since I last saw you. เป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
 491. It's bleeding. มันเลือดออก
 492. It's difficult to explain. มันยากที่จะอธิบาย
 493. It's Election Day today. วันนี้เป็นวันเลือกตั้ง
 494. It's fantastic. มันยอดเยี่ยม
 495. It's going to take a lot of work. คงจะต้องทำงานกันหนักน่าดู
 496. It's heavy work. มันเป็นงานที่หนักหนามาก
 497. It's January the 15th, 2010. วันนี้คือวันที่ 15 มกราคม 2010
 498. It's just around the corner. มันอยู่ใกล้ๆ นี่เอง
 499. It's just hard to find. มันก็แค่หายากหน่อย
 500. It's late. It's nearly dark. มันค่ำแล้ว ใกล้มืดแล้ว
 501. It's Monday today. วันนี้คือวันจันทร์
 502. It's my turn. Let me see. ถึงตาฉันแล้ว ขอฉันดูหน่อย
 503. It's none of your business. มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
 504. It's none of your business. มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
 505. It's not gonna happen. มันจะไม่เกิดขึ้น
 506. It's not simple anymore. มันไม่ง่ายแม้แต่น้อยเลย
 507. It's not what you think. มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
 508. It's not your fault. มันไม่ใช่ความผิดของคุณ
 509. It's on your right side. มันอยู่ทางขวามือของคุณ
 510. It's really good of you. คุณช่างดีจริงๆ
 511. It's really hard to make a decision. มันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
 512. It's really nice of you to help us. คุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
 513. It's the secret to you success. มันคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของคุณ
 514. It's too bad you missed it. มันแย่เหลือเกินที่คุณพลาดมันไป
 515. It's wonderful to see you again. วิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
 516. I've almost finished the preparations for… ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
 517. I've already been there. ฉันไปที่นั่นมาแล้ว
 518. I've been looking all over for you. ฉันมองหาคุณจนทั่ว
 519. I've got a pain in my back. ฉันปวดหลัง
 520. I've got limited time here. ฉันมีเวลาจำกัดที่นี่
 521. I've got to do something. ฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่าง
 522. I've gotta be part of this. ฉันต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้
 523. I've heard nothing about it. ฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
 524. I've never had an interest in politics. ฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
 525. I've never heard of it. ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
 526. I've waited a long time for this. ฉันคอยสิ่งนี้มาตั้งนานแล้ว
 527. John, do me a favor? จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
 528. Just a few months. แค่สองสามเดือน
 529. Just a moment. Hold on. รอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
 530. Just be patient! อดทนหน่อยน่า
 531. Just call me Tom. เรียกฉันว่าทอมก็พอ
 532. Just don't let it happen again. แค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก
 533. Just follow your heart. แค่ทำตามหัวใจของคุณ
 534. Just for a few minutes. แค่ไม่กี่นาที
 535. Just keep moving. เคลื่อนไหวต่อไป
 536. Just made it. ก็แค่ทำมัน
 537. Just trust me. Follow my lead. แค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
 538. Keep a closer eye on your pet. เฝ้าดูสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างใกล้ชิดด้วย
 539. Leave that stuff alone. ทิ้งสิ่งนั้นไว้ตามลำพังของมัน
 540. Less than ten minutes. น้อยกว่าสิบนาที
 541. Let her leave. ปล่อยเธอไป
 542. Let me introduce my friend to you. ขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
 543. Let me introduce myself. ขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
 544. let me remind you of one thing. ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
 545. Let me tell you something. ขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
 546. Let me tell you something. ขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่างนะ
 547. Let's get down to business. มาพูดเรื่องธุรกิจกันเถอะ
 548. Let's get her out of here. พาเธอออกไปจากที่นี่กันเถอะ
 549. Let's get this place cleaned up. มาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
 550. Let's go back to work. กลับไปทำงานกันเถอะ
 551. Let's take a break for a few minutes. มาพักกันสักสองสามนาทีเถอะ
 552. Let's take a break, you look tired. หยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
 553. Let's take a walk, shall we? ไปเดินเล่นกันดีไหม
 554. Let's try that again. มาลองทำนั่นดูอีกครั้ง
 555. Long story. เรื่องมันยาว
 556. Make me a cup of coffee, will you? ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
 557. Make sure he takes his medicine. ดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
 558. Make yourself at home. ทำตัวตามสบายนะ
 559. May I ask you a question? ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
 560. May I come in? ให้ฉันเข้าไปได้ไหม
 561. May I have your name? ขอชื่อคุณหน่อยได้ไหม
 562. May I pour you a cup of tea? ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
 563. May I pour you another cup of tea? ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
 564. May I speak to him? ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
 565. Maybe I'm not good enough. บางทีฉันอาจไม่ดีพอ
 566. Money is the last thing this guy needs. เงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
 567. Most of the time you are selfish and irresponsible. คุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
 568. Most of them are less than 30. พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
 569. Move your feet to the beat of your heart. เคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
 570. Mr Green, Mr Smith is here. คุณกรีน คุณสมิทอยู่ที่นี่แล้ว
 571. My elder sister is one year older than me. พี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
 572. My feet are killing me. ฉันปวดเท้ามากเลย
 573. My fever is gone. ไข้ฉันหายแล้ว/ฉันหายไข้แล้ว
 574. My heart is too wild. หัวใจฉันมันช่างดื้อด้านเหลือเกิน
 575. My mother is over 60 years old. แม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
 576. My native language is Thai. ภาษาถิ่นของฉันคือ ภาษาไทย
 577. My orders are to leave you here. คำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
 578. My watch is five minutes fast. นาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
 579. Neither of you has ever been there? พวกคุณทั้งสองไม่เคยไปที่นั่นหรือ
 580. Never give up! อย่าได้ยอมแพ้
 581. Never heard of that, what is it? ไม่เคยได้ยินเรื่องนั่นมาก่อน มันคืออะไรหรือ
 582. Nice working with you. ดีที่ได้ทำงานกับคุณ
 583. No doubt, that why your tea tastes so good. ไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
 584. No mistakes tonight. คืนนี้ต้องไม่พลาด
 585. No, I didn't really mean that. เปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
 586. No, I have no contact with her. ไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
 587. No, I will move to the U.S. next month. ไม่ ฉันจะย้ายไปอเมริกาเดือนหน้า
 588. No, I'm a single son. ไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
 589. No, I'm ten years older. เปล่า ฉันแก่กว่า 10 ปี
 590. No, it isn't true. ไม่ มันไม่จริง
 591. No, of course not. ไม่ อย่างแน่นอน
 592. No, what does it say? ไม่ เขาว่าไงมั่ง
 593. No, why would you think that? ไม่ ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
 594. Nobody thinks of you that way. ไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก
 595. Not at all, really. ไม่รู้เลย จริงๆ
 596. Not at all, we are delighted to have you. ไม่เลย พวกเราต่างหากดีใจที่คุณมา
 597. Not necessary. ไม่จำเป็น
 598. Not too bad. ก็ไม่เลวนัก
 599. Not until you try it on. ไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
 600. Nothing can stop us now. ไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเราได้ตอนนี้
 601. Nothing compares to you. ไม่มีสิ่งใดเทียบกับคุณได้
 602. Now he is needed again. ตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
 603. Now I've got sick and it bothers me. ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
 604. Now my patience has reached its end. ตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
 605. Of course, I will come. แน่นอน ฉันจะมาแน่
 606. Oh really? I'm moving there too. โอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
 607. Oh, how nice. โอ ดีจัง
 608. Oh, I don't think so. โอ ฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอก
 609. Oh, I'm sorry to hear that. โอ เสียใจด้วยที่ทราบ
 610. Pack up, we're going. แพ็คกระเป๋า พวกเราจะไปแล้ว
 611. Perfect. Do it again. ดีเลิศ ทำมันอีก
 612. Please call me before you come. โปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
 613. Please don't be angry with me. ได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
 614. Please forgive me for being so late. ได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
 615. Please give me a hand. โปรดช่วยฉันหน่อย
 616. Please give me your advice. โปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
 617. Please give my best regards to your family. โปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
 618. Please leave the building at once. โปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
 619. Please tell me you're kidding. โปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
 620. Please think nothing of it. ได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
 621. Practice makes perfect. การฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
 622. Professor, can I ask you something? ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
 623. Put me down. I want to see. วางฉันลง ฉันอยากเห็น
 624. See you later. Keep in touch. แล้วเจอกันนะ ไว้ติดต่อกันอีกนะ
 625. Shall I accompany you? ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
 626. She cooks for her friends. เธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
 627. She could do things I couldn't do. เธอสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ฉันไม่สามารถทำได้
 628. She deserved what she got. เธอสมควรได้รับในสิ่งที่เธอได้
 629. She doesn't have much experience. เธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
 630. She gave birth to a baby last week. เธอคลอดบุตรสัปดาห์ที่แล้ว
 631. She has a message for you. เธอมีข้อความสำหรับคุณ
 632. She insisted it was very urgent. เธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
 633. She is obviously a busy woman. เธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
 634. She loves to hear your stories. เธอชอบฟังเรื่องของคุณ
 635. She must be mistaken. เธอต้องเข้าใจอะไรผิด
 636. She needs to buy some new clothes. เธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
 637. She stayed by my side. เธออยู่เคียงข้างผม
 638. She took good care of me. เธอดูแลผมเป็นอย่างดี
 639. She tried to warn him. เธอพยายามเตือนเขาแล้ว
 640. She walked me down the hill toward the village. เธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
 641. She wants to live near her brother. เธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
 642. She wants you to come soon and not let her down. เธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
 643. She'll come to live with me for some days. เธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
 644. She's been living there since her birth. เธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
 645. She's engaged to John. เธอหมั้นกับจอห์น
 646. She's going to be 40 next month. เธอกำลังจะเข้า 40 ปีเดือนหน้านี้
 647. She's married to John. เธอแต่งงานกับจอห์น
 648. She's old enough to be your grandmother. เธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
 649. Sir touching the statues isn't permitted. ท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ
 650. Sir, I need you to sign off on this. ท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
 651. Sir, I would like to talk about… ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
 652. So I went to bed very early. ดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
 653. So I'll see you at lunchtime. งั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
 654. So let's get to business. งั้นมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเถอะ
 655. So maybe you'll try again. ถ้างั้นบางทีคุณควรพยายามอีกครั้ง
 656. So much to do so much to see. มีมากเหลือเกินที่ต้องทำและต้องเห็น
 657. So much you do not yet understand. เรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
 658. So nice to meet you. ดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
 659. So she can get some rest. เพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนบ้าง
 660. So what did he want? ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
 661. So what do you suggest? ถ้างั้นคุณมีอะไรจะแนะนำหรือ
 662. So you hang out with me at the office. งั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
 663. So you shared interest with him? ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
 664. So, don't forget to vote. ดังนั้นอย่าลืมไปลงคะแนนเสียงล่ะ
 665. Some other time, perhaps. ไว้วันหลังแล้วกัน บางทีนะ
 666. Somebody take me to him? ใครก็ได้พาฉันไปหาเขาหน่อยได้ไหม
 667. Someday I will tell you all about it. สักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
 668. Someone left you on my doorstep. ใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
 669. Someone thinks he will. บางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
 670. Sometimes you meet people like that... บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
 671. Soon she has no time for them. ในไม่ช้าเธอก็จะไม่มีเวลาให้พวกมัน
 672. Sorry I don't. ขอโทษครับไม่ได้นัด
 673. Sorry Mr Green can't see you now. ขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
 674. Sorry, it's broken. เสียใจด้วย มันเสียน่ะ
 675. Sorry, I've got to go now. ขอโทษนะ ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
 676. Sorry, we only take cash. เสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
 677. Sound like you want to get something out of me. ฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
 678. Sure you have. แน่นอน คุณเคย
 679. Take better care of your pets. ดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
 680. Take it or leave it. จะทำหรือไม่ทำ
 681. Take two pills and have a good rest. ทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
 682. Talking with you is a pleasure. การได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
 683. Tell me something I don't know. บอกฉันในบางสิ่งที่ฉันไม่รู้
 684. Tell me what this is all about! บอกฉันมาว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 685. Tell me what to do. บอกมาว่าฉันต้องทำอะไร
 686. Tell me what you think. บอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
 687. Tell somebody who believe you. บอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
 688. Thank you for being here. ขอบคุณที่มาที่นี่
 689. Thank you for directions. ขอบคุณที่บอกทาง
 690. Thank you for having us. ขอบคุณที่ต้อนรับเรา
 691. Thank you for inviting me to tea. ขอบคุณที่เชิญฉันมาดื่มชา
 692. Thank you, that's very kind. ขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
 693. Thanks for your encouragement. ขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
 694. That sounds like more pressure. ฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
 695. That work is now done. งานนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 696. That'd be cool. นั่นเยี่ยมเลย
 697. That's a good idea. นั่นเป็นความคิดที่ดี
 698. That's a pretty good background. นั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
 699. That's actually what he said. นั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
 700. That's all for today! เท่านี้แหล่ะวันนี้
 701. That's always one of the most controversial topics. นั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
 702. That's exactly what a doctor told me. นั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
 703. That's more money than I make in a year. นั่นมันมากกว่าเงินที่ฉันทำได้ในแต่ละปี
 704. That's not fair. นั่นไม่ยุติธรรมเลย
 705. That's not the worst of it. นั่นมันไม่ได้เลวร้ายที่สุดหรอก
 706. That's the future in your hands. นั่นคืออนาคตที่อยู่ในมือคุณ
 707. That's the point! ประเด็นนั่นแหล่ะ
 708. That's very kind of you. คุณช่างใจดีมาก
 709. That's what I'm talking about. นั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
 710. That's why we came. นั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่
 711. The flight is delayed. เที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
 712. The important thing is not to panic. สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
 713. The important thing is to use it. สิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
 714. The meeting is put off. การประชุมเลื่อนออกไป
 715. The more you speak, the better you master it. ยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
 716. The movie began as soon as we got there. หนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
 717. The only thing that troubles me is that... สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
 718. The shop opens at 9 am on weekends. เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
 719. The TV programs were really boring. รายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
 720. Then I suggest you take extra care of him. ถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
 721. There are only two minutes left. มีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
 722. There are too many complications for me. มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
 723. There is no way for me to know that. ไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
 724. There is something I want to share with you. มีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
 725. There'll be nothing left. จะไม่เหลืออะไรอยู่เลย
 726. There's a lot we need to discuss. มีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
 727. There's good news and bad news. มีข่าวดีและข่าวร้าย
 728. There's much I have to tell you. มีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
 729. There's not a lot of choice. มีทางเลือกไม่มากนัก
 730. There's nothing here. ไม่มีอะไรที่นี่
 731. There's nothing I can do. ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
 732. There's nothing more I can do. ฉันไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้
 733. There's one thing we just mustn't miss. มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องไม่พลาด
 734. There's really no need to. มันไม่จำเป็นจริงๆ
 735. There's so much I have to tell you both. มีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
 736. There's so much you need to know. มีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้
 737. There's something I must do. มีบางสิ่งที่ฉันต้องทำ
 738. There's something wrong with the phone. ต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
 739. These men are now in the custody. คนเหล่านี้ถูกจับแล้วตอนนี้
 740. They are waiting upstairs. พวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
 741. They buy many things at the store. พวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
 742. They have another purpose? พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
 743. They have people who will walk your dog for you. เขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
 744. They live together in a big house. พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
 745. They ruined my life. พวกเขาทำลายชีวิตฉัน
 746. They should not have to see the things we do. พวกเขาไม่ควรจะต้องเห็นสิ่งที่พวกเราทำ
 747. They won't let you back now. พวกเขาจะไม่ปล่อยคุณกลับไปตอนนี้
 748. They work well together. พวกเขาทำงานเข้าขากันดี
 749. They'll have a party for their 10th wedding anniversary. พวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
 750. They're getting closer. พวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว
 751. They're not sacking you! พวกเขาจะไม่ไล่คุณออกจากงานหรอก
 752. They're not that good, but I'm glad you like them. มันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
 753. They've been working on this project since last year. พวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
 754. Think nothing of it. อย่าไปคิดอะไรเลย
 755. This is insanity! นี่มันบ้าบอไปแล้ว
 756. This is like a fairy tale. นี่เหมือนกับเทพนิยายเลย
 757. This is my chance. นี่คือโอกาสของฉัน
 758. This is not something to discuss on an open line. นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
 759. This is the most stupid thing I have ever done. นี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
 760. This is your first visit here. นี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
 761. Time for a drink. ถึงเวลาดื่มแล้ว
 762. To make it fast you can send a fax. เพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
 763. Trust me. ไว้ใจฉัน
 764. Unfortunately, I've never met him. น่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
 765. Until you have to do. จนกว่าเธอจำเป็นต้องทำมัน
 766. Wait for me. That is an order. คอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
 767. Wait here. I'll be right back. รอที่นี่ ฉันจะกลับมาในทันที
 768. Was it the best or the worst? มันดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
 769. We are closer than you think. พวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
 770. We are not going to spend much time talking. พวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
 771. We are very smart to learn this. พวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
 772. We are wasting time. พวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
 773. We both may be in danger. พวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
 774. We don't exactly have a playtime like you. พวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
 775. We don't have much time. พวกเรามีเวลาไม่มากนัก
 776. We had planned to meet tonight. พวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
 777. We have a very clean house. พวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
 778. We have known each other for 6 years. พวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
 779. We have time for one more question. พวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
 780. We knew what we had to do. เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร
 781. We know that already. เราทราบเรื่องนั้นแล้ว
 782. We met much later. พวกเราเจอกันหลังกว่านั้นมาก
 783. We must arrive there on time. พวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
 784. We must take action before it is too late. พวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
 785. We need some fun in our lives. พวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
 786. We need to get out of the building. พวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
 787. We owe them so much. พวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
 788. We should try to contact more. พวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
 789. We thought you should know. พวกเราคิดว่าคุณควรจะรู้
 790. We thought you were in trouble. พวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
 791. We will be there for dinner. พวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
 792. We would like you to join us. พวกเราอยากให้คุณมาร่วมวงกับเรา
 793. We'd heard so much about you. พวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
 794. We'd like to talk to you about… พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
 795. We'd planned to meet at… พวกเราวางแผนพบกันที่...
 796. We'll be there in an hour. พวกเราจะไปที่นั่นในอีก 1 ชั่วโมง
 797. We'll call you if we need you. เราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
 798. We'll talk about this some other time. พวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
 799. Well, I have to say it look fantastic. เห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
 800. Well, I must say you have such good taste in… เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
 801. Well, what's your excuse this time? ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
 802. Well, you must need it back. ถ้าเช่นนั้น คุณคงต้องอยากได้มันคืนแน่
 803. We're not quite sure. พวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
 804. Were you at school together with her? คุณเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับเธอหรือ
 805. We've come here on private business. พวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
 806. We've never even met. พวกเราไม่เคยแม้แต่จะพบกัน
 807. What am I suppose to tell him this time? ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
 808. What am I supposed to do? ฉันควรจะทำอะไรดี
 809. What are we supposed to do now? พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
 810. What are you doing down there? คุณไปทำอะไรที่นั่นน่ะ
 811. What bring you here? อะไรนำพาคุณมาที่นี่
 812. What day is it today? วันนี้คือวันอะไร
 813. What did you have for lunch? คุณทานอะไรเป็นข้าวเที่ยง
 814. What do they plan to do? พวกเขาวางแผนทำอะไร
 815. What do you do at work? คุณทำอะไรบ้างในที่ทำงาน
 816. What do you do for a living? คุณทำมาหากินอะไร
 817. What do you do for a living? คุณทำงานอะไรหรือ / คุณทำอะไรเลี้ยงชีพหรือ
 818. What do you do in your spare time? คุณทำอะไรในยามว่าง
 819. What do you mean? คุณหมายความว่าอย่างไร
 820. What do you recommend I do? คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
 821. What do you want me to do? คุณอยากให้ฉันทำอะไรหรือ
 822. What do you want to do after graduation? คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
 823. What happens to those people? เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
 824. What I want to say is that… สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
 825. What is your business with him? คุณมีธุระอะไรกับเขา
 826. What kind of job? งานประเภทไหนกัน
 827. What makes you say that? อะไรทำให้คุณพูดอย่างนั้น
 828. What should I ware? ฉันควรใส่อะไรดี
 829. What the hell are you doing? คุณมาทำบ้าอะไรนี่
 830. What the hell's going on? เกิดบ้าอะไรขึ้นนั่น
 831. What the hell's he doing here? เขามาทำบ้าๆ อะไรที่นี่
 832. What time do you finish your work? คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
 833. What was going on? เกิดอะไรขึ้นหรือ
 834. What was your question again? ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
 835. What will you do during this weekend? คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
 836. What will you do for relaxation this holiday? คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
 837. What will you do this weekend? คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
 838. What's the date today? วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
 839. What's the height of the building? ตึกนี้สูงเท่าไหร่
 840. What's the matter with you? เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ
 841. What's the size of your shoes? รองเท้าของคุณขนาดเท่าไหร่
 842. What's this all about? ทั้งหมดนี่มันเรื่องอะไร
 843. What's up with you? You're different. เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
 844. What's wrong with that? เกิดอะไรขึ้นหรือ
 845. What's your favorite dish? อาหารจานไหนที่คุณชอบ
 846. What's your point? ประเด็นของคุณคืออะไร
 847. What's your trouble? คุณมีปัญหาอะไรหรือ
 848. When did you get up yesterday morning? เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
 849. When do you get up everyday? คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
 850. When do you want it done? คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่
 851. When I arrived at the station, the train had already left. รถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
 852. When the pupil is ready, the master will appear. เมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
 853. When was the last time you had your medicine? คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
 854. When were you born? คุณเกิดเมื่อไหร่
 855. When will he come to see you? เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
 856. Where did you find these people? คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
 857. Where did you get that? คุณได้สิ่งนั้นมาจากที่ไหน
 858. Where did you go for dinner yesterday? คุณไปทานข้าวเย็นที่ไหนเมื่อวานนี้
 859. Where do you have your lunch? คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
 860. Where exactly are you? คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
 861. Where have you been all night? คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดคืน
 862. Where were you all these years? คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
 863. Who are they? No idea. พวกเขาเป็นใคร? ไม่ทราบ
 864. Who are you going to vote for? คุณจะลงคะแนนให้ใครหรือ
 865. Who else knows about this? มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
 866. Who is the guy over there? ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
 867. Who is the lady in white? ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
 868. Who is this? Do you know what time is it? ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
 869. Who will accompany you to the airport? ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
 870. Who's going to pick her up? ใครจะไปรับเธอ
 871. Whose side are you on? คุณอยู่ฝ่ายไหนกัน
 872. Why are you following me? คุณตามฉันมาทำไม
 873. Why are you so eager to help me? ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
 874. Why are you still here? ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อยู่
 875. Why are you telling me all this? ทำไมคุณบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับฉัน
 876. Why did you go there? คุณไปที่นั่นทำไม
 877. Why does this always happen to me? ทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดกับฉันเสมอนะ
 878. Why don't you agree? ทำไมคุณถึงไม่เห็นด้วย
 879. Why don't you wait outside? ทำไมคุณไม่คอยอยู่ข้างนอก
 880. Why not go out for a walk? ทำไมไม่ออกไปเดินเล่นกันล่ะ
 881. Why not? Anything is possible. ทำไมไม่ได้ล่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้ว
 882. Will you go shopping with me? คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
 883. Will you stay there for long? คุณจะอยู่ที่นั่นนานไหม
 884. Would you allow me to tell you a little story? คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
 885. Would you call back tomorrow? คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
 886. Would you ever do anything like that? คุณเคยทำอะไรอย่างนี้ไหม
 887. Would you help me remove the refrigerator? คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
 888. Would you like another drink? คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
 889. Would you like something to drink? คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
 890. Would you please open the door for me? คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
 891. Would you please write this down? คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
 892. Would you tell him that I called? คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
 893. Would you wait here for a minute? คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
 894. Yes, a lot of friends. ใช่ฉันมีเพื่อนมาก
 895. Yes, at 3 pm. ใช่ครับ เวลา บ่าย 3 โมง
 896. Yes, I did. It took me quite a lot of time. ใช่ฉันทำเอง ต้องใช้เวลาไปมากทีเดียว
 897. Yes, I like it a great deal. ใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
 898. Yes, I lost my cat yesterday. ใช่ฉันทำแมวหายเมื่อวานนี้
 899. Yes, please. ค่ะ ได้โปรดด้วย
 900. You and I should discuss this alone. คุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
 901. You are a very sick person. แกมันอาการหนักเอามากๆ
 902. You are falling asleep again. คุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
 903. You are getting too old for this. คุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
 904. You are in no position to make demands. คุณไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องอะไร
 905. You are kidding me? เธอล้อฉันเล่นใช่ไหม
 906. You are more than you pretend to be. นายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
 907. You are not different. เธอไม่ได้แตกต่างอะไรเลย
 908. You are nothing to me. คุณไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับฉัน
 909. You are the luckiest girl in the world. คุณเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในโลก
 910. You are the same as everybody else. เธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
 911. You better do what you're supposed to do. คุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
 912. You better get out of here. คุณควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า
 913. You can discuss this on the way. คุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
 914. You can go through that gate, over there. คุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
 915. You can take the bus and get off the 2nd stop. คุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
 916. You can't stop smiling. คุณหยุดยิ้มไม่ได้เลย
 917. You don't give up. คุณไม่เลิกราง่ายๆ
 918. You don't have a license. คุณไม่มีใบขับขี่
 919. You don't know what you can do. เธฮไม่รู้หรอกว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง
 920. You don't recognize her? คุณจำเธอไม่ได้หรือ
 921. You drink too much coffee. คุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
 922. You filled out an application for me? เธอกรอกใบสมัครให้ฉันงั้นหรือ
 923. You get used to it. เธอจะชินกับมัน
 924. You have a sense of humor. คุณมีอารมณ์ขัน
 925. You have any idea how long it takes for...? คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
 926. You have been nothing but trouble to me. คุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
 927. You have completely misunderstood. คุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
 928. You have done a great deal. คุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
 929. You have done nothing wrong. คุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่
 930. You have done well. คุณทำได้ดี
 931. You have known from a long time what to do. คุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
 932. You have my word. ฉันให้สัญญา
 933. You have no idea what your meeting was about? คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 934. You have not been honest with me. คุณไม่ซื่อสัตย์กับฉัน
 935. You have nothing to be ashamed of. คุณไม่มีอะไรที่ต้องกระดากอาย
 936. You have to be operated on. คุณต้องทำการผ่าตัด
 937. You have to use the stairs. คุณต้องใช้บันไดแล้ว
 938. You know how hard it is to… คุณรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนที่จะ...
 939. You know very well that... คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
 940. You know what I like about you? คุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรเกี่ยวกับคุณ
 941. You know what to do. คุณรู้ว่าต้องทำอะไร
 942. You know what? You had no right. เธอรู้อะไรไหม เธอไม่มีสิทธิ์
 943. You know, I'm really sorry about all this. คุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
 944. You know, it happens sometimes. คุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
 945. You know, you look so familiar. รู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
 946. You look better than ever. คุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
 947. You look good in anything. เธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
 948. You look nice this morning. คุณดูดีมากเช้านี้
 949. You look ten times better than she did. คุณดูดีกว่าเธอเป็นสิบเท่า
 950. You may go in now. คุณเข้าไปได้แล้วตอนนี้
 951. You might get scared. คุณอาจจะกลัว
 952. You must bring me to him at once. เธอต้องพาฉันไปหาเขาโดยทันทีนะ
 953. You must find out what that is. คุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
 954. You must have enjoyed yourself. คุณต้องสนุกกับตัวเองมั่ง
 955. You need professional help. คุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
 956. You need to learn patience. คุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทน
 957. You need to loosen up. คุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
 958. You need to make this call. คุณต้องโทรเบอร์นี้
 959. You no longer work here. คุณไม่ได้ทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้ว
 960. You painted them yourself? คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ
 961. You promised me. คุณสัญญากับฉันไว้แล้ว
 962. You see what kind of a man he is. คุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
 963. You should do the right thing. คุณควรทำสิ่งในที่ถูกต้อง
 964. You should give him a chance. คุณควรให้โอกาสเขานะ
 965. You shouldn't be here. คุณไม่ควรอยู่ที่นี่
 966. You sound so sad. เสียงของคุณฟังดูเศร้ามาก
 967. You speak English pretty well. คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 968. You two don't have much contact. คุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
 969. You two have a lot in common. คุณสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง
 970. You will treat him with respect? คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
 971. You won't regret it. คุณจะไม่เสียใจเลย
 972. You'd better answer me right now. คุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
 973. You'd better explain yourself. คุณควรจะอธิบายตัวเอง
 974. You'd better see a doctor about that cut. คุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
 975. You'll do it. คุณก็จะทำมัน
 976. You'll kill us and them at the same time. คุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
 977. You'll never be rid of me. แกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
 978. You'll take care of him. คุณก็จะดูแลเขา
 979. Your cellphone was turned off. คุณปิดมือถือ
 980. Your pronunciation is excellent. การออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
 981. Your voice seems so familiar. เสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
 982. You're a lifesaver. คุณคือผู้ช่วยชีวิต
 983. You're a lot of help. คุณช่วยได้มากเลย
 984. You're a public figure. คุณเป็นบุคคลสาธารณะ
 985. You're certain we can trust this man. คุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
 986. You're going to do better next time. คุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
 987. You're going to learn something as you grow up. เธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
 988. You're gonna get us into trouble. คุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
 989. You're gonna regret this. คุณจะเสียใจกับสิ่งนี้
 990. You're in no condition to fight. คุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้
 991. You're not charming as you think you are. คุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
 992. You're only interested in romance. คุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
 993. You're so talented, I wish I had your skill. คุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
 994. You're starting early today. วันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
 995. You're the best. คุณดีที่สุดเลย
 996. You've been call here. คุณถูกเรียกตัวมาที่นี่
 997. You've been here many days. คุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
 998. You've been working all summer on that. คุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
 999. You've changed little. คุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
 1000. You've got an express mail. คุณได้รับจดหมายด่วน
โดย  poowiang