ฝึกศัพท์พื้นฐานและการออกเสียง


ศัพท์เป็นตัวช่วยสำคัญในการเรียนรู้ เข้าใจ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ยิ่งรู้ศัพท์มากก็ยิ่งได้เปรียบ โดยเฉพาะศัพท์พื้นฐานที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

เรามี เว็บภาษา languageguide ที่สอนเกี่ยวกับศัพท์โดยเฉพาะมาแนะนำกัน ซึ่งไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษเ่ท่านั้น แต่ยังมีภาษาอื่นๆ ให้เรียนรู้ไปด้วยสำหรับผู้ที่สนใจ เช่น ภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน อิตาเลียน ฮิบรู จีน ญี่ปุ่น อารบิค รัสเซีย ฮินดี และเวียตนาม


เมื่อคลิกเข้าไปในหน้าภาษาที่สนใจ เช่น ภาษาอังกฤษ จะพบคำศัพท์ในหมวดต่างๆ แล้วคลิกตามลิงก์เืลือกหมวดศัพท์ที่ต้องการศึกษา จะมีภาพปรากฏ ยังไม่มีตัวอักษรกำกับ เมื่อเคลื่อนเม้าท์เข้าไปใกล้ส่วนต่างๆ ของภาพ จะมีตัวอักษรของศัพท์นั้นปรากฏ พร้อมมีเสียงอ่านประกอบด้วย

ก็เป็นการฝึกฝนพร้อมทดสอบความรู้เรื่องศัพท์ไปในตัว ทั้งยังขยายไปเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งก็จะมีภาพแบบเดียวกัน แต่ตัวหนังสือและการออกเสียงแตกต่างกันตามแต่ละภาษา ก็ลองดูนะคะ เริ่มต้นจากศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัวและำจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้แน่นปึกเป็นพื้นฐาน ก่อนเรียนรู้ศัพท์ยากๆ ในแวดวงเฉพาะต่อไปค่ะ

ลิงก์ของเว็บไซต์

http://www.languageguide.org/

ที่มา  poowiang
http://learningpune.com/?p=9108