ฝึกอังกฤษจากข่าว Words in the News กับ BBC Learning English


การฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษประจำวันเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะการอ่านข่าวทำให้เราได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นประจำวัน และยิ่งรู้ศัพท์มากเพียงใด ก็ยิ่งทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน หรือเขียน


การเพิ่มพูนศัพท์โดยการอ่านข่าวภาษาอังกฤษทุกวันจะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น ปัจจุบันมีเว็บไซต์จำนวนมากที่นำเสนอข่าวภาษาอังกฤษให้อ่านกัน แต่ที่น่าสนใจและมีศัพท์ประกอบ ช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่าย ขอแนะนำที่ Words in the News ของเว็บไซต์ BBC Learning English ซึ่งนำเสนอข่าวสั้นๆ จากทั่วโลก พร้อมคำอธิบายศัพท์ประกอบ มี Text เนื้อหาข่าว และ mp3 ให้ฟังหรือดาวน์โหลดมาฟังทีหลังได้อีกด้วย

การฝึกภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ถึงจะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องได้ ถ้าอยากเก่งอังกฤษ ก็อย่าลืมตั้งคำถามถามตนเองประจำวันว่า วันนี้เราฝึกภาษาอังกฤษแล้วหรือยัง?

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/index.shtml

โดย poowiang
http://learningpune.com/?p=2254