ดาวน์โหลดฟรี mp3 นวนิยายคลาสสิคจาก Free Classic Audio Books


การฟังเสียงภาษาอังกฤษมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยทำให้เราออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง แต่การที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนั้นต้องพัฒนาทั้งทักษะการฟังและการพูดไปพร้อมๆ กัน การฟังซ้ำๆ และพูดตามจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาใดๆ ซึ่งบทสนทนาภาษาอังกฤษต่างๆ พวกเราสามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ฟรีจากแหล่งความรู้หลายแห่งทางอินเตอร์เน็ต อย่างเช่น elllo ตามที่เคยนำเสนอไปแล้ว นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือเสียงต่างๆ สำหรับผู้ที่รักการอ่านไว้ฝึกการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย


สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหรือไม่ค่อยชอบการอ่านหนังสือมากนัก ก็สามารถจะใช้วิธีฟังแทนได้ โดยเฉพาะการฟังนวนิยายคลาสสิก นอกเหนือจากความเพลิดเพลินตามเนื้อหาที่ฟังแล้ว ยังช่วยฝึกในเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษ การเพิ่มพูนศัพท์ โครงสร้างประโยค และสำนวนที่ใช้เช่นเดียวกับการอ่าน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการเขียนภาษาอังกฤษอีกด้วย

สำหรับหนังสือเสียงดีๆ ก็มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากหลายๆ ที่ แต่ในที่นี้ขอแนะนำ Free Classic Audio Books ซึ่งรวบรวมหนังสือเสียงจากนวนิยายคลาสสิกดังๆ หลายเล่ม ไว้ที่นี่ เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย ฝึกฟังซ้ำ สังเกตจดจำภาษาและสำนวนที่ใช้ แล้วก็อย่าลืมฝึกพูดออกเสียงเลียนแบบด้วย ซึ่งต้องใช้เวลา ความอดทน และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอค่ะ ทุกอย่างที่เรียนรู้ถึงจะซึมผ่านเข้าไปในจิตใต้สำนึก และออกมาเป็นการปฏิบัติโดยอัตโนมัติได้

ฟังเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองด้วยคำถามเบสิคๆ who what where when why และ how เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองด้วยล่ะ

ตัวอย่างบางเรื่องเข้าไปดูและดาวน์โหลดได้ที่นี่

Alice in Wonderland by Lewis Carroll
http://freeclassicaudiobooks.com/audiobooks/Alice/mp3/
The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain
http://freeclassicaudiobooks.com/audiobooks/Sawyer/mp3/
Romeo and Juliet by William Shakespeare
http://freeclassicaudiobooks.com/audiobooks/Romeo/mp3/
และเรื่องอื่นๆ อีกมาก เข้าไปเลือกดูได้ที่
Free Classic Audio Books
http://freeclassicaudiobooks.com/

โดย poowiang