ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติกับ elllo มีบทสนทนาและ mp3 กว่าพันเรื่องให้ดาวน์โหลด


ปัจจุบันมีเว็บไซต์สำหรับสอนภาษาอังกฤษฟรีมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เว็บไซต์ elllo ที่ย่อมาจาก English Listening Lesson Library Online เป็นเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษที่ดีมากๆ เว็บหนึ่งที่พวกเราไม่ควรพลาด ในเว็บไซต์นี้เน้นในเรื่องของการฟังและการสนทนา โดยนำเสนอเป็นบทสัมภาษณ์ หรือการพูดคุยระหว่างกัน ระหว่างผู้สัมภาษณ์หลัก Todd และนักศึกษาภาษาอังกฤษจากชาติต่างๆ หรือเป็นการพูดคุยกันเองระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน


เนื้อหาที่พูดคุยจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ความสนใจพิเศษ งานอดิเรก วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละประเทศ อาหารการกินต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความคิด และทัศนคติของผู้คนจากที่ต่างๆ ในโลกอีกด้วย โดยเฉพาะจากยุโรปและอเมริกาที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง  การเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นภูมิหลังต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ที่สำคัญมีสคริปต์ของบทสนทนา และ mp3 ให้ดาวน์โหลดมาฝึกฟังได้ทุกเมื่ออีกด้วย รวมถึงวีดีโอ และสื่ออื่นๆ เสริมบทเรียน

รู้อย่างนี้แล้วก็อย่ารีรอ เข้าไปศึกษาหาความรู้และดาวน์โหลดเนื้อหาดีๆ มาฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งกันไปเลย ตามที่อยู่นี้ http://www.elllo.org/

โดย poowiang
http://learningpune.com/?p=1828