สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms & Slangs)


พวกเราได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ มาไว้ที่นี่ สำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนภาษาอังกฤษ สำนวนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพเลยค่ะ ฝึกฝนกันไปวันละนิด ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในวันหน้านะคะ ขอให้พบกับความสำเร็จกันทุกคนค่ะ
………………….

A great deal – จำนวนมาก มากมาย

We’ve heard a great deal about you.
พวกเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมากมาย

A piece of cake - ง่ายมาก เรื่องหมูๆ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

It’s easier than I thought. It’s a piece of cake.
มันง่ายกว่าที่ฉันคิดไว้ ง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

After all – อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

But after all, they are our children.
แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เป็นลูกๆ ของเรา

All over the place – ทั่วทุกที่ ทุกหนทุกแห่ง กระจัดกระจาย เกลื่อน

Your books are all over the place.
หนังสือของคุณวางอยู่ทั่วไปหมด

Around the corner – อยู่ใกล้ๆ อยู่ไม่ไกล ใกล้เข้ามาแล้ว

The examination is right around the corner.
การสอบใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว

As a matter of fact – อันที่จริง ตามที่จริง จริงๆ แล้ว

As a matter of fact, l don´t like them either.
อันที่จริงแล้วฉันก็ไม่ชอบพวกเขาเหมือนกัน

As far as I am concerned - ตามความเห็นของฉัน ตามความคิดฉัน เท่าที่ทราบ

As far as I am concerned, he should get fired.
ตามความเห็นฉันน่ะนะ เขาควรถูกไล่ออก

Ask for trouble – หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว แส่หาเรื่อง

We are asking for trouble if we miss another class.
พวกเรากำลังหาเรื่องใส่ตัวถ้าขาดเรียนอีกวิชา

Be fond of – ชอบ ชื่นชอบ โปรดปราน

She seems to be fond of talking about herself.
ดูเหมือนเธอชอบพูดโอ้อวดตัวเอง

Be in the same boat – ลงเรือลำเดียวกัน ประสบปัญหาหรือความยุ่งยากเหมือนกัน

We suddenly found ourselves in the same boat.
อยู่ๆ ก็พบว่าพวกเราประสบปัญหาเดียวกันซะแล้ว

Be my guest - ตามสบายเลย เชิญตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ

If you wanna just me, be my guest.
ถ้าคุณอยากจะตัดสินฉัน ก็เชิญตามสบายเลย

Be out of order – เสีย ใช้การไม่ได้ ไม่เข้าท่า ไม่เป็นระเบียบ

Your idea is out of order.
ความคิดของคุณไม่เข้าท่าเลย

Better than nothing – ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

Maybe it’s not as good as the first, but it’s better than nothing.
บางทีมันอาจไม่ดีเท่าอันแรก แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

Break a promise – ผิดสัญญา ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามสัญญา

I told you, I never break a promise.
ฉันบอกกับคุณแล้วว่าฉันไม่เคยผิดสัญญา

Calm down - สงบสติอารมณ์ สงบใจ ทำใจให้สงบ ทำให้สงบ

Why don’t you just calm down?
ทำไมไม่สงบใจลงบ้าง?

Catch up with – ตามทัน ไล่ทัน พบ

I’ll catch up with you later.
ฉันจะมาเจอนายทีหลัง

Cheer up - ให้กำลังใจ ปลอบใจ ทำให้รู้สึกดีขึ้น ทำให้ร่าเริงขึ้น

Hey, maybe we can cheer him up a bit.
เฮ้ เราอาจจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นสักนิดได้นะ

Cope with – จัดการกับ รับมือกับ

How do you cope with loneliness?
คุณรับมือกับความเปล่าเปลี่ยวได้อย่างไร?

Cross the line – ล้ำเส้น ข้ามเส้น ข้ามแดน

You’re starting to cross the line.
คุณกำลังจะเริ่มล้ำเส้นแล้วนะ

Day in and day out - ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด

I have to answer the phone day in and day out.
ฉันต้องรับโทรศัพท์ไม่มีหยุดหย่อน

Deal with – ติดต่อกับ จัดการกับ เกี่ยวข้องกับ รับมือกับ

I will deal with these later.
ฉันจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้ทีหลัง

Every now and again – เป็นครั้งคราว

It’s good to be lonely every now and again.
ดีที่ได้เป็นโสดบ้างเป็นครั้งคราว

Every now and then – เป็นครั้งคราว

Every now and then I go to town and spend lots of money.
ฉันเข้าไปในเมืองและใช้จ่ายเงินจำนวนมากเป็นครั้งคราว

Face to face - ซึ่งๆ หน้า จะๆ ต่อหน้า ประจันหน้า

He wants to meet you face to face.
เขาอยากพบกับคุณซึ่งๆ หน้า

Figure out – คิดออก คิดให้ออก คิดได้

I’m going to figure it out sooner or later.
ฉันจะคิดมันออกไม่ช้าก็เร็วนี่แหล่ะ

Finish up – ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ

Let’s finish this up this afternoon.
พวกเรามาทำนี่ให้เสร็จบ่ายนี้กันเถอะ

From now on – จากนี้ไป จากนี้เป็นต้นไป ต่อแต่นี้ไป นับจากนี้ไป

From now on I’m not gonna do anything I don’t like.
จากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่ฉันไม่ชอบอีก

From time to time – บางครั้ง

You’ll hear that from time to time.
คุณจะได้ยินเรื่องนั้นเป็นบางครั้ง

Get lost - หลงทาง แต่ถ้าเป็นคำสั่งจะเป็นในเชิงการไล่ แปลว่า ไปให้พ้น ไปให้ห่างๆ ไสหัวไป

Take a map with you in case you get lost.
เอาแผนที่ไปด้วยในกรณีคุณหลงทาง

Get together – พบปะ รวมตัวกัน รวมกลุ่มกัน พบปะสังสรรค์กัน

I thought we should get together and talk.
ฉันคิดว่าพวกเราควรออกไปพบปะและพูดคุยกัน

Go for a walk – เดินเล่น ไปเดินเล่น ไปกินลมชมวิว

Let’s go for a walk in the wood.
พวกเราไปเดินเล่นในป่ากัน

Hang out – ออกไปข้างนอก ออกไปสังสรรค์

She does not want me to hang out with her.
เธอไม่อยากให้ฉันออกไปเที่ยวด้วย

Have a good time – สนุกสนาน เพลิดเพลิน ขอให้สนุกนะ

I hope you have a good time at the beach.
ฉันหวังว่าคุณคงจะไปเที่ยวหาดนั่นอย่างสนุกนะ

Hold one’s ground – ยึดมั่นอยู่ที่เดิม ไม่ถอย ตั้งรับ ตั้งมั่น รักษาสถานะไว้

If you hold your ground, then you might have a chance.
ถ้าคุณไม่ถอยคุณก็อาจมีโอกาส

In advance – ล่วงหน้า ก่อนหน้า ก่อนเวลา

Could you pay me in advance?
คุณช่วยจ่ายฉันก่อนล่วงหน้าได้ไหม?

Keep a promise – รักษาสัญญา ทำตามสัญญา

I must keep a promise I made.
ฉันต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้

Keep an eye on – เฝ้าดู เฝ้ามอง จับตาดู

Keep an eye on the baby, please.
ได้โปรดช่วยดูเด็กให้ด้วย

Keep away from – อยู่ห่างจาก หลีกหนีจาก หลีกเลี่ยงจาก

Keep away from the doors and windows.
ออกไปให้ห่างจากประตูและหน้าต่าง

Keep in touch – ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันไม่ได้ขาด

Remember to keep in touch when you are aways.
อย่าลืมติดต่อกันเมื่อคุณจากไปล่ะ

Keep one’s eye on – เฝ้าดู เฝ้ามอง จัดตาดู

I’m keeping my eye on you.
ฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่

Keep one’s word – รักษาคำพูด รักษาสัจจะ ทำตามที่พูดไว้

I always keep my word.
ฉันรักษาคำพูดเสมอ

Let someone down – ทำให้ผิดหวัง

Don’t let me down this time.
คราวนี้อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ

Lose one’s temper – อารมณ์เสีย เสียอารมณ์ โกรธ ขุ่นเคือง

I promise! I’ll never lose my temper again!
ฉันสัญญา ฉันจะไม่โกรธอีกแล้ว

Lose one’s way - หลงทาง จำทางไม่ได้

I’ve lost my way somewhere
ฉันหลงไปที่ใดที่หนึ่ง

Lose sight of – ลืม ลืม(วัตถุประสงค์) ไม่เห็น มองไม่เห็น

I must not lose sight of my mission.
ฉันต้องไม่ลืมเลือนภาระหน้าที่ของฉัน

Make a deal with – ทำข้อตกลงกับ

If you want a job, you’ll have to make a deal with him.
ถ้าคุณอยากจะได้งาน คุณจะต้องทำข้อตกลงกับเขา

Make a promise - ให้สัญญา ทำสัญญา

I want you to make me a promise.
ฉันอยากให้คุณสัญญากับฉันข้อหนึ่ง

Move away from – ผละจากไป ออกจาก ถอยออกจาก

Everyone, move away from the windows!
ทุกคน ถอยออกจากหน้าต่างนั่น

On behalf of – ในนามของ (ทำบางสิ่ง)ในนามของ

I’m happy to deliver a statement on behalf of the company.
ฉันยินดีที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามของบริษัท

Once in a while – นานๆ ครั้ง เป็นครั้งคราว ชั่วครั้งชั่วคราว

l still think about her once in a while.
ฉันยังคงคิดถึงเธอบ้างเป็นบางครั้ง

Out of date - ล้าสมัย เชย โบราณ ไม่ทันยุค

He said I was out of date.
เขาบอกว่าฉันเชย

Pave the way – ปูทาง กรุยทาง แผ้วทาง

This will pave the way for future success.
สิ่งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

Piss off – ไปให้พ้น ไปให้ไกลๆ เลยไป (พูดเนื่องจากมีน้ำโห) (เป็นคำไม่สุภาพ)

Piss off! Don’t come near me again.
ไปไกลๆ เลยไป อย่าเข้ามาใกล้ฉันอีก

Put off – เลื่อนออกไป ยืดเวลาออกไป แก้ตัว ถอด(เสื้อผ้า)ออก

I’ll call him to put off my appointments till noon.
ฉันจะโทรหาเขาให้เลื่อนนัดของฉันไปจนถึงเที่ยง

Put pressure on – กดดัน บีบบังคับ

You put too much pressure on yourself.
คุณกดดันตัวเองมากเกินไปแล้ว

Put up with – อดทน ทน ทำใจ

Why do you put up with it? You could do better.
ทำไมคุณต้องทนกับมันด้วย คุณทำได้ดีกว่านี้

Run out of - หมด ขาด ร่อยหรอ

We’re going to run out of fuel in 90 minutes.
พวกเรากำลังจะไม่มีน้ำมันเหลือใน 90 นาทีนี้

Shed (some) light on – เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข้าใจง่าย

Can anyone help me shed some light on this question?
ใครพอจะช่วยให้ฉันเข้าใจคำถามนี้บ้างไหม?

So far - นอกจากความหมายทีแปลว่าไกลมากแล้ว ยังหมายถึง จนถึงทุกวันนี้ จนเดี๋ยวนี้ จนถึงบัดนี้

So far as we know, there were no survivors.
เท่าที่เราทราบจนถึงบัดนี้ไม่มีใครรอดชีวิต

Sooner or later - ไม่ช้าก็เร็ว

Sooner or later you’re gonna have to face the fact.
ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง

Stay in touch - ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันเสมอ ส่งข่าวถึงกัน ยังติดต่อกันอยู่

Please don’t stay in touch.
โปรดอย่าได้ติดต่อกันอีกเลย

Step outside – ก้าวออกไปข้างนอก ออกมาข้างนอก

Could you step outside for a minute, please?
คุณช่วยกรุณาออกไปข้างนอกสักครู่ได้ไหม?

Take into account – คิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา

There’s one thing you haven’t taken into account.
มีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ได้นำมาพิจารณา

Take it easy - ใจเย็นๆ ทำตัวสบายๆ ช่างเถอะ

Take it easy. Don’t be so upset.
ใจเย็นๆ อย่าหัวเสียไปหน่อยเลยน่า

Take part – มีส่วนร่วม

I won’t take any part in this.
ฉันจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในเรื่องนี้

Talk behind one’s back – พูดลับหลัง พูดนินทา

People are gonna talk behind your back.
ผู้คนจะพูดลับหลังคุณนะ

Talk (something) over – ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ ขอความเห็น พิจารณากัน

Why don’t we have a seat and talk it over.
ทำไมเราไม่นั่งลงและปรึกษาหารือกัน

Tie the knot - แต่งงาน

You’re sure you want to tie the knot?
เธอแน่ใจหรือว่าเธออยากจะแต่งงานแล้ว

Throw (some) light on – เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

He tried to throw some light on the situation.
เขาได้พยายามที่จะทำใ้ห้สถานการณ์นั้นกระจ่างชัดเจนขึ้น

To some extent – มีอยู่บ้าง พอประมาณ ในระดับหนึ่ง ค่อนข้างจะ

I agree with your opinion to some extent.
ฉันเห็นด้วยกับความคิดคุณเป็นบางข้อ

Turn one’s back on – ไม่สนใจ เพิกเฉย ละทิ้ง

You have to turn your back on that nonsense.
คุณต้องไม่สนใจเรื่องไร้สาระนั่น

Up to date – ทันสมัย ตามสมัย ทันสถานการณ์

Are you up to date with the ongoing dancing competition?
คุณตามทันข่าวการแข่งขันเต้นรำที่กำลังจะมาถึงไหม?

Wash one’s hands of - ล้างมือจากวงการ ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ถอนตัวออก

I wash my hands of this whole situation!
ฉันล้างมือจากสถานการณ์นี่ทั้งหมด

Watch your mouth – ระวังปาก ระวังคำพูด มีความหมายเดียวกับ Watch your tongue

Hey, watch you mouth! Don’t talk that way.
เฮ้ ระวังคำพูดของเธอหน่อย อย่าพูดอย่างนั้น

โดย poowiang
http://learningpune.com/?p=16824