เรียนภาษาอังกฤษกับวีดิโอชุด EF PodEnglish


EF PodEnglish เป็นวีดิโอสั้นๆ สอนวิธีสนทนาในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย และแบ่งออกเป็นห้าระดับ ตามพื้นฐานของผู้เรียน ได้แก่ Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate และ Upper-Intermediate

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรับชมได้ตามพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเองเลยค่ะ หรือจะเลือกชมทั้งหมดไล่มาตามบทเรียนก็ไม่ผิด เข้าไปชมได้เลยค่ะตามลิงก์ข้างล่างนี้


คลิกเข้าไปดูบทเรียนวิดีโอทั้งหมดได้ที่ลิงก์นี้

Beginner นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง เวลา การปรุงอาหาร การถามในเรื่องหนทาง เป็นต้น คลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้ (podEnglish)

Elementary นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางธุรกิจพื้นฐาน การพูดคุยเกี่ยวกับภูมิอากาศ การวางแผนการดินทาง เป็นต้น คลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้ (podEnglish)

Pre-Intermediate นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ การนัดหมาย ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น คลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้ (podEnglish)

Intermediate นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดำน้ำ การนินทา แฟชั่น เป็นต้น คลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้ (podEnglish)
Upper-Intermediate นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภาพยนตร์ ทัศนศึกษา และภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เป็นต้น คลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้ (podEnglish)