ภาษาอังกฤษวันละนิด - The only way to do great work is to love what you do.


"The only way to do great work is to love what you do."
"วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ ก็คือ รักในสิ่งที่คุณทำ"

สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs)

Source:  https://www.facebook.com/

*You are the great inspiration for the new generation.
คุณคือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สำหรับคนรุ่นใหม่

RIP (Rest In Peace)
ขอให้ไปสู่สุขคตินะคะ