ภาษาอังกฤษวันละนิด - I want to share everything with you.


I want to share everything with you.
ผมอยากจะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณอ่ะ

Let's start from your bank account.
มาเริ่มที่บัญชีธนาคารของคุณก่อนเป็นไง

Source: https://www.facebook.com/openlearn