ฝึกศัพท์ภาษาอังกฤษและการออกเสียง

การเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ ย่อมมีประโยชน์ในการของการนำไปใช้พูดคุยสนทนา เรามาเพิ่มพูนศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งการออกเสียงที่ถูกต้องกับวีดิโอยูทูปต่อไปนี้กันค่ะ