คนสามประเภทที่จะต้องจดจำไว้ชั่วชีวิต


Never forget 3 types of people in your life.
คนสามประเภทที่จะต้องจดจำไว้ชั่วชีวิต

1. Who helped you in your difficult times.
หนึ่ง คนที่ช่วยเหลือคุณในยามยาก

2. Who left you in your difficult times.
สอง คนที่ทิ้งคุณไปในยามลำบาก

3. Who put you in difficult times.
สาม คนที่ทำให้คุณตกอยู่ในสภาพทุกข์ยาก

Credit: https://www.facebook.com/openlearn